Indlæser Begivenheder

PERFIN – SOMMERMØDE

LØRDAG DEN 23. JULI 2022

  1. 10.00 – 16.00

Hold øje med evt. ændringer på klubbens hjemmeside!

BYTTE – KØB – SALG

Vartov

Farvergade 27

Opgang B, stuen th., 2. nederste dørknap

1463 København K

Tilmelding til Birger Mortensen a.h.t. morgenmad

Tlf. 40 28 05 09

birger.mortensen@post3.tele.dk

Senest den 19. juli 2022

Frokost kan arrangeres.

Forplejning samt lokaleleje 250,- kr. deles blandt deltagerne

Share This Story, Choose Your Platform!