Catalogue of Danish Perfins

Kataloget indeholder ca 1100 danske perfiner, perfinerne er prissat efter sjældenhedsgrad, priser fra 1 kr. for de meget almindelige til 2500 kr. for de meget sjældne.

I forbindelse med Dansk Perfin Samletklub’s 25 års jubilæum udgives 2012 kataloget, som er 3. udgave fra klubben. Katalogetudvalget har brugt 3 år å¨at ndsamle og redigere oplysningerne til dette katalog. Der er ca. 30 nye perfiner, mens der er rettelse til over 95 af samtlige perfiner

Hvor klubben har kendskab til eksisterende perforatorer er det oplyst og samtidigt gøres der opmærksom på eventuelle efterperforeringer af frimærker. Desværre bliver der stadig lavet “fusk” med perfiner. Vi opfordrer alle til at komme med oplysninger til Perfinklubben hvis man får kendskab til dette.

I Perfinklubben medlemsblad “perfin Posten” vil der løbende kommer nye oplysninger til kataloget. Bladet udkommer 2-3 gange om året.

BESTILLING AF KATALOG

Kaj Mathiesen på Tlf. 66 16 27 24 eller mail: bol@post8.tele.dk