Dagsorden for DPS generalforsamling 12. marts 2022 kl. 11.00

på Landmanden, Stendamsgade 2, Nyborg

Dørene åbnes kl. 10.00 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

2. Beretninger: 

a. Formandens beretning (side 2) 

b. Kassererens beretning (side 3,4) 

c. Funktionsmedlemmers beretninger: 

Perfin Posten (Morten Mikkelsen) (side 5) 

www.perfin.dk (Morten Mikkelsen) (side 5) 

Perfin Ringen. (Finn Binderkrantz) (side 5) 

Bibliotek (Gustav Hansen) (side 6) 

Anvisningssalget (Gustav Hansen (side 7) 

Katalogudvalget ( Allan Jørgensen) (side 8) 

Katalogsalg (Kaj Mathiesen) 

3. Indkomne forslag: 

a. 

4. Fremlæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent og indskud for det efterfølgende år. (side 9) 

5. Valg til bestyrelsen. 

a. Formand Kaj Mathiesen er på valg. 

b. Bestyrelsesmedlem Stig Andersen er på valg. 

c. Suppleanter er på valg (Karsten Truelsen og John Jensen) 

d. Revisor Ib Hansen er på valg 

e. Revisorsuppleant er på valg (Birger Mortensen) 

6. Arbejdsplan 

7. Eventuelt.