PERFIN – SOMMERMØDE

LØRDAG DEN 18. JULI 2020 10.00 – 15.00

BYTTE – KØB – SALG

Eftersyn af kommende auktion ved generalforsamlingen i efteråret.

Vartov

Farvergade 27

Opgang B, stuen th., 2. nederste dørknap

1463 København K

Tilmelding til Birger Mortensen a.h.t. morgenmad

Senest den 14. juli 2020

Tlf. 40 28 05 09

birger.mortensen@post3.tele.dk

Frokost kan arrangeres.

Forplejning samt lokaleleje 250,- kr. deles blandt deltagerne.

Hold øje med evt. ændringer her på hjemmesiden.