PERFIN – SOMMERMØDE

LØRDAG DEN 24. JULI 2021

10.00 – 16.00

Hold øje med evt. ændringer på klubbens hjemmeside!

BYTTE – KØB – SALG

Vartov

Farvergade 27

Opgang B, stuen th., 2. nederste dørknap

1463 København K

Tilmelding til Birger Mortensen a.h.t. morgenmad

Tlf. 40 28 05 09

birger.mortensen@post3.tele.dk

Senest den 20. juli 2021

Frokost kan arrangeres.

Forplejning samt lokaleleje 250,- kr. deles blandt deltagerne